PLUS ONE CS80

对应于水族箱以下80ℓ海绵过滤器。让采用高性能海绵有效的过滤。
它执行一个物理过滤和生物过滤,以提供有效的水流量和氧到水箱。

JAN码 4582155808039
产品尺寸 175×65×290毫米
C/S入数 24
規格 80升下面对应的

产品点

CS80本体

 

 

 

 

 

 

 

 

CSシリーズ本体

 

 

 

 

 

 

 

 

CSシリーズ